Na de melding

Nadat de beheerder van de weg je melding heeft ontvangen kan deze via e-mail aangeven óf en wanneer je melding wordt opgelost. Als het probleem is opgelost kan de wegbeheerder dit ook in het Meldpunt aangeven. Als dat gebeurt krijg je een mail met de vraag of de wegbeheerder de melding naar tevredenheid heeft opgelost. Je kunt dan ook een waardering geven aan de oplossing. Als er niets gebeurt krijgt u na 30 dagen een herinnering met de vraag of het probleem al is opgelost. Als het probleem inmiddels is opgelost, dan kun je dit aangeven. We willen je vragen dit ook echt te doen zodat opgeloste meldingen niet als onopgelost op de kaart blijven staan.

Als je spijt hebt van je melding, dan kun je deze verwijderen door in te loggen. Van het verwijderen van je melding wordt de wegbeheerder op de hoogte gesteld.

Als er in het gebied waarin je een melding hebt geplaatst een afdeling van de Fietsersbond actief deelneemt aan het Meldpunt, dan kan het zijn dat zij de melding nogmaals naar de wegbeheerder sturen. Ook kan het zijn dat een afdeling jouw melding buiten het Meldpunt om aankaart bij de wegbeheerder. Als een melding ernstig is en je komt ook niet verder bij de wegbeheerder, dan kun je contact opnemen met de lokale afdeling van de Fietsersbond.