Wat kan ik melden?

Op het Fietsersbond Meldpunt kun je als fietser allerlei problemen melden waar de beheerder van de weg iets aan kan doen. Of het nu om slecht wegdek gaat, gevaarlijke situaties of overvolle fietsenstallingen. De Fietsersbond zorgt er voor dat jouw melding wordt doorgestuurd aan de juiste instantie. Je kunt ook zelf een idee aandragen. Om die door te sturen aan de beheerder van de weg moet je eerst tien medestanders zien te verzamelen.

De categorieën die we gebruiken zijn als volgt:

 • Fietsparkeren
  • Ontbrekende fietsenrekken bij voorzieningen
  • Overvolle fietsenrekken/te weinig rekken
  • Ontbrekende fietsenrekken in straten
  • Vaak hinderlijk geparkeerde fietsen
  • Onvrede over fietsverwijderingsactie
  • Slechte fietsenrekken
  • Overig fietsparkeren
 • Op weg of fietspad
  • Fietspad houdt plotseling op
  • Wateroverlast
  • Gevaarlijke of overbodige paaltjes/obstakels
  • Zand/grind/bladeren op wegdek
  • Hobbels of gaten bij overgang naar ander wegdek of bij putdeksels
  • Spleten in het wegdek (in de lengte)
  • Boomwortels
  • Ontbrekende of losliggende tegel(s)
  • Gat in het wegdek
  • Glad wegdek, niet door sneeuw of ijs
  • Glad wegdek, door sneeuw of ijs/Niet gestrooid of geveegd op hoofdfietsroute
  • Fietspad te smal of te druk
  • Overig op weg of fietspad
 • Op kruispunt of rotonde
  • Gevaarlijke oversteek
  • Voorrang onduidelijk geregeld
  • Slecht zicht bij het oversteken (bijvoorbeeld door reclameborden)
  • Te weinig opstelruimte voor fietsers
  • Glad wegdek, niet door sneeuw of ijs
  • Glad wegdek, door sneeuw of ijs/Niet gestrooid of geveegd op hoofdfietsroute
  • Overig op kruispunt of rotonde
 • Vlak naast weg of fietspad
  • Obstakels te dicht langs het fietspad (bijvoorbeeld groen of lantaarnpalen
  • Zichtbeperkende obstakels
  • Waarschuwingsbord zonder dat probleem wordt aangepakt
  • Verkeersbord fout of niet aanwezig
  • Bewegwijzering fout of niet aanwezig
  • Overig vlak naast weg of fietspad
 • Overig
 • Verkeersgedrag
  • Vaak overlast van te hard rijdende fietsers
  • Vaak overlast van snorscooters op het fietspad
  • Vaak te hard rijdende auto’s
  • Vaak brommers op het fietspad
  • Vaak fietsers en/of snorfietsers tegen de rijrichting in op het fietspad
  • Vaak overlast van voetgangers op het fietspad
 • Verkeerslichten
  • Lange wachttijd bij verkeerslichten
  • Rechtsaf bij rood niet toegestaan maar wel heel goed mogelijk
  • Erg weinig opstelruimte voor fietsers
  • Groene golf voor fietsers heel erg gewenst
  • Lof: Verkeerslichten goed afgesteld!
 • Watertappunt
  • Bestaand watertappunt
  • Gewenst watertappunt

Staat er geen geschikte subcategorie voor jouw melding bij, kies dan Overig en probeer je probleem zo goed mogelijk te beschrijven.